Privacy

Privacy

Beleid inzake gegevensbescherming

Privacy en gegevensbescherming

Het hieronder beschreven beleid inzake gegevensbescherming is van toepassing wanneer de website u vraagt om formulieren in te vullen of persoonlijke informatie te verschaffen (hierna te noemen ‘persoonlijke gegevens’) om daarmee toegang te krijgen tot een door de website aangeboden dienst. De gebruiker garandeert de authenticiteit en waarheid van alle gegeven informatie, inclusief persoonlijke gegevens, en zal deze informatie indien nodig updaten zodat de database van Famosa de juiste persoonlijke informatie bevat. De gebruiker alleen is verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige gegevens en de schade die Famosa of derden kan worden toegebracht als gevolg van deze gegeven informatie. De via de website verzamelde persoonlijke gegevens worden automatisch opgeslagen in een voor buitenstaanders ontoegankelijke database in eigendom van Famosa (hierna te noemen ‘het bestand’). Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die aan de gebruiker worden uitgelegd gedurende het gebruik van de website.

Famosa zal de persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor het beheren van de relatie met de gebruiker zoals aangegeven bij de promotie van producten of activiteiten door Famosa. Voorts zal Famosa persoonlijke gegevens die onnauwkeurig, onvolledig, onbruikbaar of niet langer relevant zijn verwijderen, in overeenstemming met de wetgeving betreffende gegevensbescherming. De persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden gegeven. Door op de knop ‘verzenden’ te drukken bij een formulier of door het sturen van een e-mail naar een specifiek e-mailadres stemt de gebruiker in met de elektronische verwerking van zijn of haar gegevens en het gebruik daarvan door Famosa voor commerciële mailshots of andere doeleinden.

Indien de gebruiker minderjarig is, is toestemming nodig van ouders of voogd om persoonlijke gegevens van een minderjarige in te zamelen, te verwerken en op te slaan in het bestand. Het is echter zeer moeilijk om de werkelijke leeftijd vast te stellen van personen die toegang hebben tot de door de website geboden diensten. Als u ontdekt dat een van uw kinderen zich voor een bepaalde dienst heeft aangemeld en u wilt dit ongedaan maken, neemt u dan contact op met Famosa op het adres dat vermeld staat in de Legal Disclaimer. Famosa gebruikt informatie van minderjarigen uitsluitend voor het versturen van informatie en reclame over diensten en producten die specifiek gericht zijn op minderjarigen.

De gebruiker kan de gegeven toestemming intrekken en heeft het recht op toegang, rectificatie, annulering of bezwaar betreffende de toestemming door het sturen van een bericht naar het adres dat wordt vermeld in de Legal Disclaimer waarin bewijs wordt geleverd en het recht waarop de gebruiker zich beroept duidelijk wordt vermeld. Famosa handelt overeenkomstig veiligheidsmaatregelen zoals vastgelegd in het Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, met datum 13 december en voor de bescherming van persoonlijke gegevens, bekrachtigd via Real Decreto 1720/2007 met datum 21 december. Ondanks het voorgaande, dient de gebruiker zich te realiseren dat veiligheidsmaatregelen voor internetgebruik niet ondoordringbaar zijn en infiltraties via frauduleuze activiteiten door derden mogelijk zijn.

Cookies

Famosa kan gebruik maken van cookies op de website. Cookies slaan automatisch relevante informatie op over de gebruikersvoorkeuren tijdens het surfen op een website. Deze informatie wordt geregistreerd in kleine, niet waarneembare bestanden die zijn opgeslagen op de computer van de gebruiker. Elke keer dat de gebruiker terugkeert naar de website worden deze bestanding automatisch geactiveerd zodat de website de informatie toont die tijdens een vorig bezoek werd vastgelegd. Cookies zijn dus fysieke bestanden met persoonlijke informatie die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en specifiek betrekking hebben op die computer. Cookies kunnen geen cookiebestanden lezen die door anderen werden verschaft. De gebruiker kan zijn of haar browser zodanig instellen dat cookies niet worden aangemaakt of dat een er een melding verschijnt als een cookie wordt aangemaakt. Deze website is toegankelijk zonder noodzaak om een cookie aan te maken, hoewel sommige noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor exclusieve functies of bepaalde diensten mogelijk niet werken als het aanmaken van cookies wordt onderdrukt. Normaal gesproken is het doel van cookies om het surfen op internet voor de gebruiker gemakkelijker te maken.

Wetgeving

Dit beleid inzake gegevensbescherming is gereguleerd onder Spaanse wetgeving.